Essentiala T.H.O.R.

Oprichting: 21 november 1963
Erkend: 31 maart 1965
Kleuren: Geel en Zwart
Embleem: Oudste bekende afbeelding van de uit de noordse mythologie stammende god van de donder en de bliksem.
Beschermheer: Dhr. H.M. Hertoghs
Beschermvrouwen: Mevr. J. Rengers & Mevr. B. Janssen
Ereleden: Dhr. J.P.G. Hautvast, Dhr. J.G.E. Weerts
Thoriaanse ridder: Dhr. Wim Backhaus
Doelstelling: De vereniging stelt zich tot doel de educatieve, sociale en sportieve belangen van studenten te behartigen teneinde de vriendschapsband (binnen) THOR te bevorderen.
Dispuutshuis: cum Hastis sic clypeatis
Bijleveldsingel 80 6524AE Nijmegen
Dispuutsavond: Woensdag vanaf 21:00 uur in Café
de Beurs, Lange Hezelstraat 94 Nijmegen.
Ab-Actiaat: Bijleveldsingel 80 6524 AE Nijmegen
Internet: http://www.dispuutthor.nl
dispuutthor@gmail.com
https://www.facebook.com/THOR1963
Rekeningnummer: IBAN ING, NL63 INGB 0001 5744 57 te Nijmegen,
t.a.v. Quaestor dispuut THOR

Onze Sponsor

bestuur